نحوه باز کردن فایل های GZIP

نحوه باز کردن فایل های Gzip

این برنامه آنلاین یک بازکننده ساده فایل gzip است که به شما امکان می دهد یک فایل gzip را مستقیماً از مرورگر خود استخراج کنید. فایل gzip شما برای باز شدن از طریق اینترنت ارسال نمی شود تا از حریم خصوصی شما محافظت شود.