GZIP ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

Gzip ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

આ ઑનલાઇન એપ્લિકેશન એક સરળ gzip ફાઇલ ઓપનર છે જે તમને તમારા બ્રાઉઝરમાંથી જ gzip ફાઇલ કાઢવાની મંજૂરી આપે છે. તમારી gzip ફાઇલ ખોલવા માટે ઇન્ટરનેટ પર મોકલવામાં આવશે નહીં જેથી તમારી ગોપનીયતા સુરક્ષિત રહે.