આ સાઇટ કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. વધુ શીખો.

આ સાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે અમારા સેવાની શરતો અને ગોપનીયતા નીતિ સાથે સંમત થાઓ છો.

TGZ ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

TGZ ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

આ ઑનલાઇન એપ્લિકેશન એક સરળ tgz ફાઇલ ઓપનર છે જે તમને તમારા બ્રાઉઝરમાંથી જ tgz ફાઇલ કાઢવાની મંજૂરી આપે છે. તમારી tgz ફાઇલ ખોલવા માટે ઇન્ટરનેટ પર મોકલવામાં આવશે નહીં જેથી તમારી ગોપનીયતા સુરક્ષિત રહે.