របៀបបើកឯកសារ BZ2

របៀបបើកឯកសារ BZ2

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ bz2 ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ bz2 ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ bz2 របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃី។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម.

ដោយប្រើគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងលេខ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន របស់យើង។