របៀបបើកឯកសារ GZIP

របៀបបើកឯកសារ GZIP

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ gzip ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ gzip ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ gzip របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃី។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម.

ដោយប្រើគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងលេខ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន របស់យើង។