គេហទំព័រនេះប្រើខូឃី។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម.

ដោយប្រើគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងលេខ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន របស់យើង។

របៀបបើកឯកសារ TGZ

របៀបបើកឯកសារ TGZ

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ tgz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ tgz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ tgz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។