របៀបបើកឯកសារ XZ

របៀបបើកឯកសារ XZ

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ xz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ xz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ xz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។

ដើម្បីប្រើឧបករណ៍នេះ អ្នកត្រូវតែយល់ព្រមជាមួយ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវាកម្ម និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន របស់យើង។

ខ្ញុំ​យល់ព្រម

រូបភាពផ្នែក

ព័ត៌មានជំនួយ

តើអ្នកចង់បំប្លែងឯកសារបណ្ណសាររបស់អ្នកទៅជាទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ? ប្រើ កម្មវិធីបម្លែងបណ្ណសារឥតគិតថ្លៃនេះ។ ដើម្បីបំប្លែងឯកសាររបស់អ្នក។

រូបភាពផ្នែកកម្មវិធីគេហទំព័រ