Како да отворите 7Z-датотеки

Како Да Отворите 7Z-Датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки 7z што ви овозможува да извлечете датотека 7z директно од вашиот прелистувач. Вашата 7z-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.

За да ја користите оваа алатка, мора да се согласите со нашите Услови на услугата и Политика за приватност.

се согласувам

Карактеристики на сликата на делот

Совети

Слика од делот за веб-апликации