Како да отворите 7Z-датотеки

Како Да Отворите 7z-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки 7z што ви овозможува да извлечете датотека 7z директно од вашиот прелистувач. Вашата 7z-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.