Како да отворите APK-датотеки

Како Да Отворите Apk-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки apk што ви овозможува да извлечете датотека apk директно од вашиот прелистувач. Вашата apk-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.