Како да отворите BZ2-датотеки

Како Да Отворите Bz2-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки bz2 што ви овозможува да извлечете датотека bz2 директно од вашиот прелистувач. Вашата bz2-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.