Како да отворите BZIP2-датотеки

Како Да Отворите Bzip2-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки bzip2 што ви овозможува да извлечете датотека bzip2 директно од вашиот прелистувач. Вашата bzip2-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.