Како да отворите CAB-датотеки

Како Да Отворите Cab-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки cab што ви овозможува да извлечете датотека cab директно од вашиот прелистувач. Вашата cab-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.