Како да отворите GZ-датотеки

Како Да Отворите Gz-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки gz што ви овозможува да извлечете датотека gz директно од вашиот прелистувач. Вашата gz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.