Како да отворите GZIP-датотеки

Како Да Отворите Gzip-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки gzip што ви овозможува да извлечете датотека gzip директно од вашиот прелистувач. Вашата gzip-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.