Како да отворите TAR.BZ2-датотеки

Како Да Отворите Tar.bz2-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки tar.bz2 што ви овозможува да извлечете датотека tar.bz2 директно од вашиот прелистувач. Вашата tar.bz2-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.