Како да отворите TAR.GZ-датотеки

Како Да Отворите Tar.gz-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки tar.gz што ви овозможува да извлечете датотека tar.gz директно од вашиот прелистувач. Вашата tar.gz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.