Како да отворите TAR.XZ-датотеки

Како Да Отворите Tar.xz-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки tar.xz што ви овозможува да извлечете датотека tar.xz директно од вашиот прелистувач. Вашата tar.xz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.