Како да отворите TGZ-датотеки

Како Да Отворите Tgz-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки tgz што ви овозможува да извлечете датотека tgz директно од вашиот прелистувач. Вашата tgz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.