Како да отворите TGZ-датотеки

Како Да Отворите TGZ-Датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки tgz што ви овозможува да извлечете датотека tgz директно од вашиот прелистувач. Вашата tgz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.

За да ја користите оваа алатка, мора да се согласите со нашите Услови на услугата и Политика за приватност.

се согласувам

Карактеристики на сликата на делот

Совети

Слика од делот за веб-апликации