Како да отворите WAR-датотеки

Како Да Отворите War-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки war што ви овозможува да извлечете датотека war директно од вашиот прелистувач. Вашата war-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.