Како да отворите XZ-датотеки

Како Да Отворите Xz-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки xz што ви овозможува да извлечете датотека xz директно од вашиот прелистувач. Вашата xz-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.