Како да отворите ZIP-датотеки

Како Да Отворите Zip-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки zip што ви овозможува да извлечете датотека zip директно од вашиот прелистувач. Вашата zip-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.