Како да отворите ZIPX-датотеки

Како Да Отворите Zipx-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки zipx што ви овозможува да извлечете датотека zipx директно од вашиот прелистувач. Вашата zipx-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.