GZIP файлыг хэрхэн нээх

Gzip Файлыг Хэрхэн Нээх

Энэхүү онлайн програм нь gzip файлыг шууд хөтчөөсөө задлах боломжийг олгодог энгийн gzip файл онгойлгогч юм. Таны нууцлалыг хамгаалахын тулд таны gzip файлыг нээхийн тулд интернетээр илгээхгүй.