TAR файлыг хэрхэн нээх

TAR Файлыг Хэрхэн Нээх

Энэхүү онлайн програм нь tar файлыг шууд хөтчөөсөө задлах боломжийг олгодог энгийн tar файл онгойлгогч юм. Таны нууцлалыг хамгаалахын тулд таны tar файлыг нээхийн тулд интернетээр илгээхгүй.