यो साइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। अझै सिक.

यो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं हाम्रो सेवाका सर्तहरुगोपनीयता नीति मा सहमत हुनुहुन्छ।

7Z फाइलहरू कसरी खोल्ने

7Z फाइलहरू कसरी खोल्ने

यो अनलाइन एप एक साधारण 7z फाइल ओपनर हो जसले तपाईंलाई आफ्नो ब्राउजरबाटै 7z फाइल निकाल्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको 7z फाइल खोल्नको लागि इन्टरनेटमा पठाइने छैन ताकि तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित छ।