TAR.GZ फाइलहरू कसरी खोल्ने

Tar.gz फाइलहरू कसरी खोल्ने

यो अनलाइन एप एक साधारण tar.gz फाइल ओपनर हो जसले तपाईंलाई आफ्नो ब्राउजरबाटै tar.gz फाइल निकाल्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको tar.gz फाइल खोल्नको लागि इन्टरनेटमा पठाइने छैन ताकि तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित छ।