7Z கோப்புகளை எவ்வாறு திறப்பது

7Z கோப்புகளை எவ்வாறு திறப்பது

இந்த ஆன்லைன் பயன்பாடு ஒரு எளிய 7z கோப்பு திறப்பு ஆகும், இது உங்கள் உலாவியில் இருந்து 7z கோப்பைப் பிரித்தெடுக்க அனுமதிக்கிறது. உங்கள் 7z கோப்பு திறக்கப்படுவதற்காக இணையத்தில் அனுப்பப்படாது, எனவே உங்கள் தனியுரிமை பாதுகாக்கப்படும்.