ఈ సైట్ కుక్కీలను ఉపయోగిస్తుంది. ఇంకా నేర్చుకో.

ఈ సైట్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు మా సేవా నిబంధనలు మరియు గోప్యతా విధానం కి అంగీకరిస్తున్నారు.

GZIP ఫైల్‌లను ఎలా తెరవాలి

GZIP ఫైల్‌లను ఎలా తెరవాలి

ఈ ఆన్‌లైన్ యాప్ ఒక సాధారణ gzip ఫైల్ ఓపెనర్, ఇది మీ బ్రౌజర్ నుండి gzip ఫైల్‌ను సంగ్రహించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. మీ gzip ఫైల్ తెరవబడటానికి ఇంటర్నెట్ ద్వారా పంపబడదు కాబట్టి మీ గోప్యత రక్షించబడుతుంది.