Paano buksan ang 7Z file

Paano Buksan Ang 7Z File

Ang online na app na ito ay isang simpleng 7z file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng 7z file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong 7z file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.