Paano buksan ang BZ2 file

Paano Buksan Ang Bz2 File

Ang online na app na ito ay isang simpleng bz2 file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng bz2 file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong bz2 file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.