Paano buksan ang BZIP2 file

Paano Buksan Ang Bzip2 File

Ang online na app na ito ay isang simpleng bzip2 file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng bzip2 file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong bzip2 file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.