Paano buksan ang TGZ file

Paano Buksan Ang Tgz File

Ang online na app na ito ay isang simpleng tgz file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng tgz file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong tgz file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.