Paano buksan ang WAR file

Paano Buksan Ang War File

Ang online na app na ito ay isang simpleng war file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng war file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong war file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.