Paano buksan ang XZ file

Paano Buksan Ang Xz File

Ang online na app na ito ay isang simpleng xz file opener na nagbibigay-daan sa iyong mag-extract ng xz file mula mismo sa iyong browser. Ang iyong xz file ay hindi ipapadala sa internet upang mabuksan upang ang iyong privacy ay protektado.