Cách mở tệp CAB

Cách Mở Tệp Cab

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp cab đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp cab ngay từ trình duyệt của mình. Tệp cab của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.