Cách mở tệp GZ

Cách Mở Tệp GZ

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp gz đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp gz ngay từ trình duyệt của mình. Tệp gz của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.