Cách mở tệp JAR

Cách Mở Tệp JAR

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp jar đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp jar ngay từ trình duyệt của mình. Tệp jar của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.