Cách mở tệp TAR.BZ2

Cách Mở Tệp Tar.bz2

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp tar.bz2 đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp tar.bz2 ngay từ trình duyệt của mình. Tệp tar.bz2 của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.