Cách mở tệp TAR.XZ

Cách Mở Tệp Tar.xz

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp tar.xz đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp tar.xz ngay từ trình duyệt của mình. Tệp tar.xz của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.