Cách mở tệp TGZ

Cách Mở Tệp Tgz

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp tgz đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp tgz ngay từ trình duyệt của mình. Tệp tgz của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.