Cách mở tệp XZ

Cách Mở Tệp Xz

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp xz đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp xz ngay từ trình duyệt của mình. Tệp xz của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.