Cách mở tệp ZIP

Cách Mở Tệp ZIP

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp zip đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp zip ngay từ trình duyệt của mình. Tệp zip của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.