Како да отворите JAR-датотеки

Како Да Отворите Jar-датотеки

Оваа онлајн апликација е едноставен отворач на датотеки jar што ви овозможува да извлечете датотека jar директно од вашиот прелистувач. Вашата jar-датотека нема да биде испратена преку интернет за да се отвори за да се заштити вашата приватност.