အွန်လိုင်း Archive Extractor

အွန်လိုင်း Archive Extractor

Zip၊ Rar, 7z ဖိုင်များကို သင့်ဘရောက်ဆာတွင် အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်သည်။

ဤဆိုက်သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.

ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ကို သဘောတူပါသည်။