ZIPX ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

Zipx ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

આ ઑનલાઇન એપ્લિકેશન એક સરળ zipx ફાઇલ ઓપનર છે જે તમને તમારા બ્રાઉઝરમાંથી જ zipx ફાઇલ કાઢવાની મંજૂરી આપે છે. તમારી zipx ફાઇલ ખોલવા માટે ઇન્ટરનેટ પર મોકલવામાં આવશે નહીં જેથી તમારી ગોપનીયતા સુરક્ષિત રહે.