7Z ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

7Z ફાઇલો કેવી રીતે ખોલવી

આ ઑનલાઇન એપ્લિકેશન એક સરળ 7z ફાઇલ ઓપનર છે જે તમને તમારા બ્રાઉઝરમાંથી જ 7z ફાઇલ કાઢવાની મંજૂરી આપે છે. તમારી 7z ફાઇલ ખોલવા માટે ઇન્ટરનેટ પર મોકલવામાં આવશે નહીં જેથી તમારી ગોપનીયતા સુરક્ષિત રહે.